Hur ökar vi välbefinnandet hos de som jobbar med kroppen?

Ergonomiska verktyg

Massage kan ha många positiva effekter på människor som arbetar fysiskt och som utsätter sin kropp för belastning och stress på regelbunden basis. Varför ska du som företagare inkludera massage i ert friskvårdsutbud? Massage minskar muskelspänningar – Massage kan hjälpa till att lösa upp spänningar i musklerna, vilket kan minska risken för smärta och skador […]

Varför massage på jobbet ?

Massage på jobbet

För dem som är fysiskt aktiva på arbetsplatsen är det viktigt att ta hand om sin kropp. Detta innebär att man måste hålla sig i god form, använda rätt utrustning och ta regelbundna pauser. Men visste du att massage på jobbet också kan vara fördelaktigt? Låt oss utforska varför massage är viktigt för det fysiska […]