Massage och hälsovägledning

Kontakt

Vi tycker att hälsa ska lyftas mycket mer än det görs idag. Den högsta önskan vore att sjukvården börjar se även till alternativa metoder för hälsan och inte endast medicin. Tyskland är ett förebildsland när det kommer till detta.